Meniu

PROGRAMUL PENTRU DIGITALIZARE IMM (PNRR)

ROGRAMUL PENTRU DIGITALIZARE IMM (PNRR

Conditii specifice:

• Perioada de depunere proiecte: 15.02.2023 – 30.06.2023

• Se vor contracta aproximativ 10000 de companii, bugetul total rămâne cel inițial 347,5 mil euro, inclusiv alocarea financiară pe regiuni

• Se introduce bilantul oficial depus pentru 2022, astfel: in grilă anul 2020 devine 2021, iar 2021 devine 2022

• profitul de exploatare din 2022 si 2021 trebuie sa fie pozitiv (>0)

• companiile nu trebuie sa fie in dificultate in anul 2022

• Ca indicator în cererea de finanțare va figura valoarea țintă pentru Productivitatea muncii în anul 3 de durabilitate

• departajarea la punctaje egale se va face in functie de rentabilitatea activitatii operationale in 2022

• la contractare se va face dovada autorizarii codului CAEN la locatia de implementare. Ramane valabila conditia ca acest cod CAEN sa fi fost autorizat pana la 31.12.2021

• pentru companiile care au coduri CAEN din IT se va cere expertiza contabila pentru anul 2022 (conditia este sa nu fi facturat pe un cod IT in 2022)

De asemenea, ca urmare a implementării proiectului, solicitanții își vor asuma îndeplinirea și menținerea a cel puțin 6 criterii de intensitate digitală (DESI). Există acum un îndrumar cu privire la aceste criterii. Acești indicatori vor fi asociați unor elemente de cost din bugetul proiectului, indiferent de numărul de criterii pe care firma le îndeplinește înainte de accesarea programului:

1. Mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;

2. Utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;

3. Deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;

4. Obținerea de vânzări on-line reprezentând mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web;

5. Utilizarea IoT;

6. Crearea a cel puțin o rețea socială;

7. Utilizarea CRM;

8. Achiziționarea de servicii cloud computing sofisticate sau intermediare;

9. Utilizarea tehnologiei AI.

10. Achiziționarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;

11. Realizarea de vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări;

12. Utilizarea a două sau mai multe rețele sociale.

VALOARE PROIECT

Valoarea ajutorului de minimis este cuprinsă între:

· 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;

· 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;

· 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie

Ajutorul de minimis reprezintă 90% din totalul cheltuielilor eligibile, diferența de 10% reprezintă cofinanțare asigurată din sursele proprii ale beneficiarului.

ATENȚIE!

Nu sunt eligibile întreprinderile care au desfășurat în ultimul an fiscal activităţi autorizate în următoarele clase CAEN, asa cum rezulta din situatiile financiare aferente anului 2021:

· 5829 – Activități de editare a altor produse software;

· 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);

· 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;

· 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

· 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

· 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

· 6312 – Activități ale portalurilor web;

· 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

Totuși întreprinderile care, conform situațiilor financiare, au desfășurat în 2022 activități autorizate în clasele CAEN 5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6399 vor depune în etapa de contractare a proiectului un raport întocmit de un expert contabil – membru CECAR sau auditor financiar CAFR, care va certifica faptul că firma nu a avut încasări din activitățile specifice codurilor CAEN menționate anterior.

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE

Prin intermediul acestui program, beneficiarii pot realiza următoarele cheltuieli:

a) achiziționarea de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT, tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;

b) realizarea rețelei LAN/WiFi;

c) achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor/licențelor software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM, pentru sisteme IoT și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;

d) achiziționarea unui website de prezentare a companiei;

e) achiziționarea/închirierea pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;

f) servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

g) servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

h) servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

i) cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată) – vor fi cuprinse obligatoriu cursuri IT acreditate ANC pentru persoanele din conducerea întreprinderii;

j) servicii de consultanta/analiza pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul – soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată vor face obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare și servicii de auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT). Aceste doua tipuri de servicii, cumulate, nu pot depăși 10% din valoarea proiectului.

Cheltuielile cu activitățile obligatorii de informare și publicitate vor fi suportate de beneficiar.

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este inclusă în finanțare, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile.

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă asigura că aveți cea mai bună experiență pe site-ul nostru.