Programul de dezvoltare a activităilor de comercializare a produselor și serviciilor de piață 2017

Beneficiari

Societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

1. Au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel puţin 3 luni anterior

2. Nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani şi nu au asociaţi sau acţionari care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari ai altor societăţi care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016)

3. Nu se acordă ajutor financiar pentru societăţile ai căror asociaţi au calitatea de asociaţi/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din Programele derulate de către Minister în anul 2017. O societate poate semna în anul 2017 doar un contract de finanțare în cadrul programelor de finanțare

4. Nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale

5. Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro si nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale

6. Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii

Facilități

Valoarea maxima a proiectului de investitii: 333.333 lei Valoarea nerambursabila primita: maxim 250.000 lei (75% din valoarea totala a proiectului de investitii)

Tipuri de activități eligibile

A. Achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii)

B. Achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare si cântare electronice

C. Achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale

D. Achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru- inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare

E. Achiziţionarea de electro şi motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/2004

F. Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

G. Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă)

H. H. Achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003

I. Certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor

J. Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN si pe toata perioada de monitorizare

K. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare

L. Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii

M. Participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare

N. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului

O. Achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii în legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă

PERIOADA DE DEPUNERE

Se vor depune online proiectele incepand cu data de 16.08.2017

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă asigura că aveți cea mai bună experiență pe site-ul nostru.